hosting - domeny - kreator stron

Podstawowe informacje, numery portów

Z poczty elektronicznej można korzystać na dwa sposoby:

  •  Przez przeglądarkę WWW:

 Adres logowania do poczty:  twojadomena/poczta, np. http://www.pvi.pl/poczta

W oknie logowania podaj pełną nazwę konta pocztowego, np jan.kowalski@pvi.pl oraz hasło.

Panel poczty przystosowany jest do pracy w urządzeniach mobilnych. Aby zobaczyć jak wygląda panel poczty na urządzeniu mobilnym, zaloguj się przy pomocy tego urządzenia. Wygląd poczty zaprojektowany został dla trzech trybów: komputer, tablet, telefon.

 Poczta: podstawowe informacje, numery portów

  •  Za pomocą klienta pocztowego (np. Outlook, Thunderbird):

 

Instrukcje konfiguracji programów "Krok po kroku" znajdują się na stronie: https://pvi.pl/pomoc/poczta-elektroniczna/

 

Nazwa użytkownika:

W polu nazwa użytkownika serwera poczty przychodzącej oraz wychodzącej wpisz pełny adres e-mail np. jan.kowalski@domanaklienta.pl

Uwaga: Wyjątek stanowi tutaj główne konto pocztowe o nazwie konta hostingowego - należy wtedy jako nazwę użytkownika sam login bez @domena np. jan.kowalski

Adresy serwerów:

Serwer poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP) mail.twojadomena np. mail.pvi.pl
Serwer poczty wychodzącej (SMTP) mail.twojadomena np. mail.pvi.pl

Numery portów:

Protokół Port standardowy Port dla połączenia SSL*
POP3 110 995
IMAP 143 993
SMTP 587 465

*Gdy dla twojej domeny nie jest skonfigurowany komercyjny certyfikat SSL, serwer udostępni darmowy certyfikat. Należy wtedy potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa który pojawi się podczas pierwszej próby wysłania i odebrania wiadomości.

Uwaga: Nie zalecamy korzystania z portu 25 do usługi SMTP.  Port ten jest blokowany przez większość wiodących dostawców internetowych w związku z wysyłaniem spamu. Niemniej jednak port ten na naszych serwerach umożliwia wysyłanie poczty.

 

Uwagi do konfiguracji:
Nazwa użytkownika i hasło
Jako nazwa użytkownika pocztowego  należy używać całego adresu e-mail, np. biuro@twojadomena.pl Wyjątek stanowi tutaj główne konto pocztowe o nazwie konta hostingowego.

Autoryzacja SMTP
Do poprawnego wysyłania poczty wymagane jest włączenie autoryzacji SMTP. W zależności od programu, w konfiguracji poczty wychodzącej należy zaznaczyć opcję  "Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia" lub Uwierzytelnianie: Normalne hasło .

Wymagany Certyfikat SSL (zależnie od używanego programu pocztowego)

Domyślnie, gdy klient nie ma wykupionego komercyjnego certyfikaty SSL, usługa pocztowa jest chroniona przez wystawiony przez serwer darmowy certyfikat. Należy zaakceptować wyjątek bezpieczeństwa który może pojawić się przy pierwszej próbie odebrania lub wysłania wiadomości lub zainstalować certyfikat komercyjny.