hosting - domeny - kreator stron

Zawieszanie i odwieszanie domeny w Panelu Admina

W panelu Admina  przejdź do menu "Zarządzanie usługami > Konfiguracja domen" Zaznacz domenę a następnie w meny kliknij przycisk Zawieś / odwieś

 

 

W analogiczny sposób dokonuje się odwieszanie domeny.

Gdy domena jest zawieszona, w przeglądarce pod tym adresem wyświetlony zostanie komunikat, natomiast poczta obsługiwana jest bez zmian.