Szybki i bezpieczny hosting

Tworzenie podpisu w programie Mozilla Thunderbird

Przygotowanie szablonu stopki

Aby stworzyć szablon stopki wystarczy kliknąć na przycisk tworzenia nowej wiadomości w programie, tak jakbyśmy pisali normalną wiadomość. Formatujemy treść przy pomocy narzędzi w pasku edytora treści.
Logo lub baner wstawiamy przy pomocy menu Wstaw - > Obrazek lub przy pomocy ikony w pasku edytora.
Wybieramy plik graficzny z katalogu w którym będzie przechowywana nasza stopka – w naszym przypadku d:/stopka. Wybieramy opcje „Dołącz ten obrazek do wiadomości" oraz „Nie wyświetlaj tekstu alternatywnego"

stopka thunderbird

Tak przygotowany szablon zapisujemy w naszym katalogu „stopka" przy pomocy polecenia Plik - > Zapisz jako - > Plik (menu w oknie tworzenia wiadomości).

Ustawienie stworzonej stopki jako domyślnej

Aby dodać stworzoną stopkę do tworzonych wiadomości należy wejść w menu Narzędzia->Kofiguracja kont. Klikamy na nazwę konta dla którego chcemy skonfigurować stopkę i w wyświetlonym oknie zaznaczamy opcję Używaj treści z pliku (tekstowego, HTML lub obrazka). Wybieramy plik stopka.html, który wcześniej tworzyliśmy i zapisujemy zmiany klikając przycisk OK. Od teraz domyślnie przy tworzeniu nowej wiadomości zostanie dodana nasza stopka.

stopka thunderbird

UWAGA: Ponowna edycja stopki nie jest możliwa bezpośrednio w programie Thunderbird. Łatwiej jest skopiować istniejącą treść szablonu i powtórzyć procedurę tworzenia nowego szablonu.